ماه: آگوست 2017

فتوای آمانو

دوستان، نوش… امروز وقتی آقای آمانو داشت در باره‌‌ی برجام حرف می‌زد، برجامیست ها و جااندازان ملاتاریا نمی‌توانستند حرف هایش را بفهمند، در حقیقت در وقت نگارش همین کلمات هم که چک کردم، نُه ساعتی گذشته است… نه بی‌بی‌سی توانسته… به خواندن ادامه دهید ›

روحانی – سلیمانی، موازی گورباچف – یلتسین؟

دوستان، نوش… اصلا در عمرم تصور نمی‌کردم که هیچ روزی و به هیچ گونه‌ای هیچ چیزی مرتبط به نظام آدم کش و چپاولگر ملاهای مرتجع پلید را تبلیغ کنم… ولی ازتان دعوت می‌کنم که جان پیاله‌چی بیایید و ویدئوی کوتاه… به خواندن ادامه دهید ›

تو گاف را هجی کن، من شاید آزادی را یاد بگیرم

دوستان، نوش… آقا زر زدن های برجامی نه تنها آمد نیامد دارد، بلکه با بازدرآوردن گند گاف های هنوز تسویه حساب نشده، شوخی شوخی یا جدی جدی فرجامی هم میتواند بشود!… نه‌خیر، کسی از یادش نرفته است. جناب فریدون عمامه… به خواندن ادامه دهید ›