ماه: نوامبر 2017

قهرمان دوزاری!

دوستان، نوش… نزدیکترین برگردانی که برای یک معنی «شورت چِنج» به عنوان اسم بکار می‌شود برد دوزار ده شاهی یا پول خورد کم است. اسم آهنگی که زینت این گفتار ویدیویی شده «شورت چنج هیروُ» است با اجرای گروه «دِ… به خواندن ادامه دهید ›

اسناد بهشت

دوستان، نوش… هر از گاهی گریزی می‌زنیم به گونگادین مفلوک که جایی برایش در بهشت نیست!… حال برای بازتاب ویژه در خدمتتان، از دوستی نازنین که شازده ایست از رامشتاین، لاکن نسب و برخاست گاهش از شمیران، و عکس رخ… به خواندن ادامه دهید ›