ماه: ژوئیه 2018

الی لیک: مایک پومپئو، سنگ روی یخ ترامپ

دوستان، نوش… آقای اِلی لِیک، ستون نویس و نظریه پرداز رسانه‌ی بلومبرگ که نانش را به لطف تخصصش در امور امنیت ملی و سیاست خارجه آمریکا می‌خورد، این عقیده را به قلمش آورده که سخنرانی آقای مایک پومپئو یکشنبه گذشته… به خواندن ادامه دهید ›

برچسب خاک برسری!

دوستان، نوش… این پیاله‌ی زنگ و دنگ روزگار دیده که دیرها پیش ناف دور اندیشی را با زکی بستم و سرنوشت دیر هم نیاندیشان! را گزیدم، می‌بایستی آن برچسب خاکستری را، که به گونه‌ای تداعی گونگادینی‌ راستش را بگویم برایم… به خواندن ادامه دهید ›

تعریف ترامپیسم

نوش… ترامپیسم را هم می‌شود، به همانگونه و روش که ‹پهلویسم› تعریف شده است (مرجع: مانوک خدابخشیان، رنسانس ایرانی) و حالا ایرانیان رودست خورده از ملایان همان را از چهل سال پیش می‌خواهند، تعریف کرد. یعنی با گونه و روشی… به خواندن ادامه دهید ›

تصویر چه می‌گوید؟

دقیقا همان است که عمو مانوک تعبیر کرد 😎 نوش… این تصویر، نمایش خود حقیقت آمریکا و انگلستان است؛ حقیقت و معادله‌ای که پس از ابر قدرت شدن آمریکا، شاهدش ایستاده‌ایم… تصویر چنین نمی گوید؟!: آمریکا، محافظ و سپرِ ایستاده… به خواندن ادامه دهید ›