ماه: فوریه 2019

داریوش در سن هوزه

دوستان، نوش… یادداشتهایم از شب کنسرت داریوش تقدیم حضورتان می شود: بار پیشینی که از نزدیک دیدمش، سی و نه سال پیش، در کافه رستوران نسبتا کوچک دخمه واری در نیویورک بود به نام درویش… یادش بخیر… در ورودی کوچکی… به خواندن ادامه دهید ›

ترجمه دیر!

عجب!!! آسعید حجاریان هم که مترجم از آب درآمد!!! بابا چه خبر است؟ چرا بازار مکاره گشته این دکان حقیر ترجمانی؟!… جناب برداشته و «دیگه تمومه ماجرا» را از فارسی به فارسی ترجمه کرده!!! عجب رویی، و چقدر دیر!!! نوش…

خامنه‌ای، مجبور بودی مترجم شوی؟!

دوستان، نوش… الان دیگر واضح و مبرهن است که کار زبان و ترجمه مشغله بسیار خطیر و خطرناکی است که آمد نیامد دارد به ابلفرز!!! معذرت میخوام. گلاب به رویتان، که جمالتان گل است و ایضا بویتان. لاکن آقا رید…. به خواندن ادامه دهید ›

جنیو عبدو در باره اجلاس ورشو: ملاها نگران باشید!

دوستان، نوش… زمانی خانم جِنیو عبدو در لوای پروژه‌ای به لطف و واسطه کوفی عنان دبیر کل ملا نواز گوربگور شده سازمان ملل متحد، در تهران با نوشتن برای گاردین و دو سه جای دیگر نانی از قلمش در می… به خواندن ادامه دهید ›

صدای ورشو!

دوستان، نوش… این سینی ورشو نظام در روز والنتاین خیلی عشقی و پر سر و صدا از بام اتاقی در لهستان افتاد و به گوشیم برای دارارام دوروروم دوروم دام افتادن تشت حیاتش نیز اینشالاه همین فردا پس فردا ها!…… به خواندن ادامه دهید ›