ماه: مِی 2019

چین هم پرید؟

آقا، کلاغ .. پَر، گنجشک .. پَر، حالا چین هم پَر؟!…. وای وای، دَدَم وای!!! این ویدئو گزارش می‌دهد که کارشناسان چینی معتقدند که چین سهمش نشد که از مغز خر نسل منقرض بورکینافاسویی بخورد چون آقایان همه اش را… به خواندن ادامه دهید ›