ماه: دسامبر 2020

فتوایش را داده و می‌خواهد کشتی عظمی را سوراخ نکنید!

جماعت، نوش!… چه نشسته‌اید که سه ماه به عید، نظام فتوای «شرب خمر به کنج خانه و خود دانید» را داده! ایناها! کلیپ کوتاهش را آورده‌ام. با موسیقی دلنواز سه‌تار در پیشینه گفتار، حاج آقا راحت از زیر عمامه سیاه… به خواندن ادامه دهید ›

نوش…

بالاخره نوش ترین عکس شاهنشاهمان را یافتم، ای داد… آسوده باد خوابش، شهریار بیدار است و شهر پر از عشاق… نوش…

گفت کار چین تمام است!…

دوستان، نوش بیگ تایم! بونانزا!!! … نسخه‌ای از فهرست رسمی کاملی ازمشخصات مشروح و مبسوط ۱۹۵۰۰۰۰ عضو حزب کمونیست چین به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد تکاتکشان در موسسه های گوناگون دول غربی، فَ‌البته در آمریکا استرالیا و انگلستان،… به خواندن ادامه دهید ›

یا رتکلیف!

دوستان اگر در آخرش دیوان عالی هم توزرد دربیاید، شوکه نشوید، و اصلا جان پیاله خودتان را استرس ندهید و بی خیال دادگاه ها و دیوان عالی و قضات و قر و اطوارهایشان در دعوای این تاریخی ترین و مهمترین… به خواندن ادامه دهید ›

چپ آمریکا دارد رسوای تاریخ می‌شود

دوستان، نوش… شاهدمان از نه چنان غیب حی و حاضر است. به سخنان تاکر کارلسون به دقت گوش دهید. گلوبالیستهای آمریکا وقتی که دروغشان را راجع به دخالت روسیه به نفع ترامپ شیردل (هیچی کباب!) در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،… به خواندن ادامه دهید ›