ماه: ژانویه 2021

خانم چاقه آخرش خواند، جمهوریخواهان آمریکا را به چپ تسلیم کردند

خانم چاقه خواند آخرش دوستان، و ما شاهد ایستادیم… در شعرش خوند که آمریکا یعنی قانون اساسیش، چون آمریکا یک کشور سنتی و عرفی نیست؛ یک ایده‌س که روش توافق شده بود و اینکه آمریکا دیگه تموم شد… ایشان در… به خواندن ادامه دهید ›

ترامپ شیر دل تا آخرین نفس می جنگد – مهران

عین یک شاه واقعی. عین شاه ایران. ترامپ یک وطن پرست آمریکایی است. اگرچه خیانتکاران در طول تاریخ بوده اند اما یک دست همچنان صدا دارد … این خیانتکاران انگلو آمریکایی مجلس نشین کنگره و سنا ی آمریکا همان عادات… به خواندن ادامه دهید ›