ماه: مِی 2021

انتخاب در جمهوری، بیعت در اسلام – آرمین لنگرودی

توجه به سرنوشت «رؤسای جمهوری» اسلامی نشانگر ارزش این مقام و توجه اسلام به نظر مردم است. آنهایی که این را نمی‌بینند، به دلیل نابینایی جسمی‌شان نیست بلکه به خاطر کوری وجدانشان است. سیستم حکومت اسلامی در هیچ دوره‌ای رفرم‌پذیر نبود. کسانی که این رویا را در بین مردم پرورش می‌دادند، گرگ‌صفتانی هستند که در لباس میش پنهان گشته‌اند و بدینوسیله به تمدید عمر حکومت فاشیستی اسلامی یاری می‌رسانند.

پرتاب موشک از مدرسه و بیمارستان حق طبیعی و سیاسی هیچ کس نیست – مزدک بامدادان

در درگیری اسرائیل و فلسطینی ها مقصر اصلی کیست؟ دامن زدن به بحث های تاریخی در این درگیری برای که منفعت دارد؟ موضع گیری ما ایرانیان نسبت به مسائل اسرائیل و اعراب باید چگونه باشد؟ وظیفه ما نسبت به این درگیری خانمانسوز چیست؟ ما مردم عادی باید چکار بکنیم؟ ریشه های اسرائیل ستیزی در کجا هستند؟
در این پادکست مزدک بامدادان به آن نکات می‌پردازد

امیر طاهری – در تحولات تاریخی دنبال مقصر نگردید

با تشکر و تقدیر از پارس‌تی‌وی و جناب میبدی با آن صدای گرم و میزبانی حرفه‌ایشان، پادکست گلچین دیگری از جدیدترین روشنگری‌های دکتر امیر طاهری تقدیم حضورتان می‌شود.
مثل همیشه در پاس حقیقت، استاد نازنین سنگ تمام گذاشتند. خسته نباشند و دست مریزاد…