ماه: سپتامبر 2021

مبارزه فرهنگی، موثرتر از مبارزه مسلحانه

شاید در نگاه اول، مقایسه مبارزه فرهنگی و مسلحانه قیاس مع الفارق بنظر برسد چون سنخیت متفاوتی دارند. یکی نرم افزار است و دیگری سخت افزار و هردو برای یک تغییر مثبت در جامعه زیر سایه حکومت دیکتاتوری ضروری و… به خواندن ادامه دهید ›

لیلی زکریا هلمز لابیست طالبان و نقش عمو دیگ و ویلیام سولیوان در نجارت موادمخدر

نوشته مهران: لیلی زکریا هلمز یکی از لابیست های طالبان درآمریکا از سال 2001درمقاله زیر شرح کامل آن موجود است .هنوز کسی راجع به تجارت مواد مخدر توسط طالبان وگسترش تولید کاکونار حرفی نزده است . لیلی زکریا هلمز؛ زنی… به خواندن ادامه دهید ›

طالبان در هیبت خمرهای سرخ – ظهور ملا هیبت الله در نقش پل پوت

نوشته مهران: مایکل روبین یک عضو ارشد موسسه آمریکن اینترپرایز استگفته است نباید شوکی در کار باشد در مورد جا گذاشتن کارمندان و کارکنان افغانی که گاهی 20 سال با آمریکا همکاری داشته اند چون سفارت آمریکا درکابل ماه ها… به خواندن ادامه دهید ›