ماه: نوامبر 2021

برای دنیا، خوب یا بد، اسب نیمه مرده نکبت محکوم به فناست – امیر طاهری

– «رضا شاه، روحت شاد» یعنی حکومت آخوندی نماینده ایران واقعی نیست
– خمینی و شرکا نقششان این بود که ایران را به عقب برگردانند
– یک جدایی غیرقابل جبران بین دستگاه حکومتی و ملت ایران صورت گرفته است
– ملت ایران مصمم است حق حاکمیت خود را از حکومت آخوندی پس بگیرد

یادگیری لقمانی…

یکی از آن کشورهای مطرح و نه «شِت-هوُل»، به قول زنده‌یاد پرزیدنت ترامپ، البته کشور کوچک لاکن دوست بزرگ ایران اسرائیل است که بسیاری از محاسنش توسط آقایان مزدک بامدادان و منشه امیر در گفتگوهای پیشینشان برشمرده و تفصیل و تحلیل شده.
اکنون، پیاله سرا افتخار دارد یکی از شنیدنی‌ترین مکالمه های این دو جنتلمن را با مضمون بالا تقدیم نوشمندان باوفایش بکند.