ماه: مِی 2022

بشار اسد و خامنه‌ای در اولین فرصت به هم از پشت خنجر خواهند زد! – امیرطاهری

لذت ببرید، دوستان، دوباره از گلچین دیگری که از تازه ترین بیانات استاد امیر طاهری برایتان تهیه کردم.

لاکن اینبار، مژده ای سوته دلان، که در طنین صدای استاد، یک آسودگی خاطر خاصی را می‌شنوم، و شما هم همینطور…