ماه: نوامبر 2022

احسان حسینی احسن! – ویدئو

به نظر می‌آید که ویدئوی زیر مرد جوانی را مشغول حال کردن با خودش نشان می‌‌دهد. گفته می‌شود این ویدئو توسط گروه هکری که گویا تا دیروز فارس نیوز رسانه متعلق به سپاه را مختل کرده بود، منتشر شده است.

آیا موشک ملا ها بود که به لهستان خورد؟

از پایگاه هوایی انجیرلیک نزدیک آدانای ترکیه عضو مسلمان ناتو که در آن پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی «ناتو» مستقرند تا تهران ۱۴۳۳ کیلومتر فاصله هوایی است. یعنی، چند تا اف-۳۵ تا خرخره مسلح با یک سوخت گیری هوایی نزدیک های مرز می توانند راحت بروند تهران و ترتیب مراکز قدرت ملاها را بدهند…