بازتاب ویژه

آمریکا برگشته، ولی مگر چکار کرده؟ – امیر طاهری

یک مکان که در آن «آمریکا برگشته» در مذاکرات نسنجیده برجامی وین با جمهوری اسلامی ایران بوده است … حالا بایدن باید تصمیم بگیرد آیا تحریم های ترامپی را لغو کند و با آن تهران در جاه و جنگ طلبی هایش تشویق شود و تخته گاز برود، یا تحریم هایی سختگیرانه تر از ترامپ علیه شان وضع کند و با مخالفت متحدان اروپایی ‌اش روبرو شود.

معشوقه ‌ای به نام ایران

به پای گفتار استاد امیر طاهری بنشینیم و بشنویم:
گروه خمینیست در این انتخابات به این نتیجه رسید که باید بدون ماسک بیاید جلو.
تعجب آور نبود که پوتین اولین رهبر خارجی بود که به رئیسی تبریک گفت.
حلقه بسته قدرت به این نتیجه رسیده‌است که بدون حمایت یک قدرت بزرگ خارجی (روسیه) امکان باقی ماندن ندارد.
ایران می‌تواند به وضعیت فلاکتبار چین در دوران تحت‌الحمایگی قرن نوزدهم دچار شود.
و بیشتر… نوش…

امیر طاهری: ناممکن نیست که رژیم با پول بایدن و افسارش در دست پوتین ادامه یابد

خامنه‌ای فقط یکی از بازیگران است در مجموعه شیطانی.
بدترین رژیمها نیز تا ۲۵ درصد از سوی ترسوها، طمع‌کاران، و فرصت طلبان رای می‌آورند.
امکان این هست که رژیم با پول بایدن و افسار در دست پوتین ادامه یابد، مگر اینکه…

مزدک بامدادان با منشه امیر، بخش دوم

در بخش دوم گفتگو با آقای منشه امیر رادیو پیام اسرائیل، دکتر محسن بنایی در قالب ضمیر خود، روحیه‌ و رویکرد غلطی را که نسبت به کشور اسرائیل و همنوعان یهودیمان تحت نادانستگی و یا غلط دانستگی هایی که داشته‌ایم به بررسی و تحلیلی سراپا حقیقت کشیده‌اند.

انتخاب در جمهوری، بیعت در اسلام – آرمین لنگرودی

توجه به سرنوشت «رؤسای جمهوری» اسلامی نشانگر ارزش این مقام و توجه اسلام به نظر مردم است. آنهایی که این را نمی‌بینند، به دلیل نابینایی جسمی‌شان نیست بلکه به خاطر کوری وجدانشان است. سیستم حکومت اسلامی در هیچ دوره‌ای رفرم‌پذیر نبود. کسانی که این رویا را در بین مردم پرورش می‌دادند، گرگ‌صفتانی هستند که در لباس میش پنهان گشته‌اند و بدینوسیله به تمدید عمر حکومت فاشیستی اسلامی یاری می‌رسانند.