نوش نگارش

گفت کار چین تمام است!…

دوستان، نوش بیگ تایم! بونانزا!!! … نسخه‌ای از فهرست رسمی کاملی ازمشخصات مشروح و مبسوط ۱۹۵۰۰۰۰ عضو حزب کمونیست چین به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد تکاتکشان در موسسه های گوناگون دول غربی، فَ‌البته در آمریکا استرالیا و انگلستان،… به خواندن ادامه دهید ›

یا رتکلیف!

دوستان اگر در آخرش دیوان عالی هم توزرد دربیاید، شوکه نشوید، و اصلا جان پیاله خودتان را استرس ندهید و بی خیال دادگاه ها و دیوان عالی و قضات و قر و اطوارهایشان در دعوای این تاریخی ترین و مهمترین… به خواندن ادامه دهید ›

چپ آمریکا دارد رسوای تاریخ می‌شود

دوستان، نوش… شاهدمان از نه چنان غیب حی و حاضر است. به سخنان تاکر کارلسون به دقت گوش دهید. گلوبالیستهای آمریکا وقتی که دروغشان را راجع به دخالت روسیه به نفع ترامپ شیردل (هیچی کباب!) در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،… به خواندن ادامه دهید ›

پیش بینی ترامپ شیردل

حضرت شیردل پیش‌بینی کرد: بخاطر إلهان عمر، رای ایالت مینه سوتا را خواهم برد. و چرا نه؟! ایالت مینه سوتا، که سیاه‌ترین روزهای هرج و مرج گلخانه‌ای جورج فلوید تلمبه زده‌اش را دیده و تجربه کرده، درحالیکه دادستان کل مسلمانش… به خواندن ادامه دهید ›

مدرنترین شاه دنیا را کمک کنید

این همه نق نزنید، این همه زر های بی‌خود بدسوادانه نزنید… شکر کنید که رضا پهلوی را هنوز داریم، که ماهیتا شاه ایران طبق قانون اساسی پیشا خرتوخر ۴۲ ساله مگر نیست؟!… ما مدرنترین شاه دنیا را پس داریم که… به خواندن ادامه دهید ›