PodCast پیاله‌کَست

امیر طاهری: ناممکن نیست که رژیم با پول بایدن و افسارش در دست پوتین ادامه یابد

خامنه‌ای فقط یکی از بازیگران است در مجموعه شیطانی.
بدترین رژیمها نیز تا ۲۵ درصد از سوی ترسوها، طمع‌کاران، و فرصت طلبان رای می‌آورند.
امکان این هست که رژیم با پول بایدن و افسار در دست پوتین ادامه یابد، مگر اینکه…

مزدک بامدادان با منشه امیر، بخش دوم

در بخش دوم گفتگو با آقای منشه امیر رادیو پیام اسرائیل، دکتر محسن بنایی در قالب ضمیر خود، روحیه‌ و رویکرد غلطی را که نسبت به کشور اسرائیل و همنوعان یهودیمان تحت نادانستگی و یا غلط دانستگی هایی که داشته‌ایم به بررسی و تحلیلی سراپا حقیقت کشیده‌اند.

پرتاب موشک از مدرسه و بیمارستان حق طبیعی و سیاسی هیچ کس نیست – مزدک بامدادان

در درگیری اسرائیل و فلسطینی ها مقصر اصلی کیست؟ دامن زدن به بحث های تاریخی در این درگیری برای که منفعت دارد؟ موضع گیری ما ایرانیان نسبت به مسائل اسرائیل و اعراب باید چگونه باشد؟ وظیفه ما نسبت به این درگیری خانمانسوز چیست؟ ما مردم عادی باید چکار بکنیم؟ ریشه های اسرائیل ستیزی در کجا هستند؟
در این پادکست مزدک بامدادان به آن نکات می‌پردازد

امیر طاهری – در تحولات تاریخی دنبال مقصر نگردید

با تشکر و تقدیر از پارس‌تی‌وی و جناب میبدی با آن صدای گرم و میزبانی حرفه‌ایشان، پادکست گلچین دیگری از جدیدترین روشنگری‌های دکتر امیر طاهری تقدیم حضورتان می‌شود.
مثل همیشه در پاس حقیقت، استاد نازنین سنگ تمام گذاشتند. خسته نباشند و دست مریزاد…