mahsa amini

آیا موشک ملا ها بود که به لهستان خورد؟

از پایگاه هوایی انجیرلیک نزدیک آدانای ترکیه عضو مسلمان ناتو که در آن پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی «ناتو» مستقرند تا تهران ۱۴۳۳ کیلومتر فاصله هوایی است. یعنی، چند تا اف-۳۵ تا خرخره مسلح با یک سوخت گیری هوایی نزدیک های مرز می توانند راحت بروند تهران و ترتیب مراکز قدرت ملاها را بدهند…

جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی

پیرو درخواست آلمان به همراهی ایسلند از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در سرکوب مرگبار قیام ایرانیان و تهدید ژورنالیست ها منجمله تخلفات دیگر، آن نهاد به زودی نشست فوق‌العاده‌ای برگزار خواهد کرد

آفرین و سپاس به آلمان

پس از عمری مماشات با ملاتاریا و خوردن خون جگر توسط ما، آیا آلمان با رهبران زنش راه بهتر آبرومندتری در سیاست خارجه به سوی آینده برگزیده است؟