بازتاب ویژه: پس از اینکه از بستر بیماری هزارساله‌مان برخیزیم…

رمز حلقه در دست فروهر را دوباره یادآوری‌تان می‌کنم. نوش… با ما بود در مدار ۳۰ و چند درجه این سیاره که داستان آغاز شد. و با ما همه چیز پایان خواهد یافت. ای فرزندان آدم، چرا چنین سخت بدنبال… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه