آ.ب.پ شماره ۱۱ – سورپرایز اکتبر؟

نوشته‌شده در PodCast پیاله‌کَست | 3 دیدگاه

یادی از گفتار شاه، و امروز چاره چیست – مهران

خوب، در «نوش نگارش» صحبت هایی از مانوک خدابخشیان 2019 گذاشته بودید

آیا شاه ایران، می‌خواهد برگردد به ایران؟…

من نمی فهمم چطورکشوری را که همه چیزش روی روال بود، از نظر برنامه ریزی در سازمان برنامه و بودجه و سنگ بنایش هنوز وجود دارد و برای تحقیقات دانشجویی هنوز هم دردسترس است، توسط عده ای چپ و راست در انقلابی اسلامی به هم بریزیم و بعداز 40 سال پیشنهاد کنیم با همین عده با پانل های گفتگویی که جدیداً راه انداختند برگردیم برای برنامه ریزی کشور!!

بله مانوک تا گفت مردم با صدای پایشان حرف می زنند فوری یک فرشگرد و میدان میلیونی راه انداختند و ایران اینترنشنال یک شو ترتیب داد و همان خانم سیما ثابت با تحت فشار قرار دادن شاهزاده (عنوانی که تاریخ به اوداد چون وقتی متولد شد پدرش شاه بود و تاریخ نگاران عصر حاضر سر این عنوان هم با وی مجادله دارند.) اشاره به 80 میلیون طرفدار ایرانی وی کرده و آلترناتیوی از ایشان درخواست کردند و راه حلی طلب نمودند!! در آن جمع جناب سیامک دهقانپور هم حضور داشتند.

در یک نمونه اش که خیلی تعجب می کنم که به قول شاهزاده باید از تک تک خودمان شروع کنیم.

روند توییت های سیامک دهقانپور مجری صدای امریکا است که برای جمع کردن فالور بیشتر می خواهد هواداران تیم ها را جذب کند تا پیام خود را برساند و آن ازطریق موضوعات فوتبالی و آل کثیر گفتن و تیم یحیی؟ و شوت زدن این تیم وآن تیم .

آیا ایشان می خواهد همه چیز عادی جلوه کند؟ در حالی که پولشویی عظیمی توسط همین فوتبالیست ها صورت گرفته و فوتبال و فوتبالیست های زیادی آلوده شده اند.

هر ورزشکار فوتبالی را به روش پلیسی و امنیتی به دلایلی گیر انداخته اند و با تخلیه شخصیت انسانی به این روزگار پادویی برای پولشویی انداخته اند با قراردادهای هنگفت که دستشان را هم نگرفته و در بهترین حالت بیست درصد قرار داد نصیبشان شده است.

از تجاوز به بچه ها در مدارس فوتبال با وعده و وعید به داخل شدن به قراردادهای تیم های معروف (فیلم و گزارش مستند در برنامه 90 و همین طور اظهارات مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی). …و هنرمندان و هنرپیشه های دو رو که حکومت حرفهایشان را از زبان آن ها زد. بماند…

ازبیانیه ی بعضی هنرمندان و نویسندگان که نامه نوشتند به رئیس جمهور که متون را خودمان سانسور می کنیم ! بگذریم

برای مبارزه با ضحاک زمان اول جایی که خطر ترور و زندان و شکنجه وجود ندارد یعنی خارج از کشورباید راه بیفتند .مردم در داخل کارشان را با نرفتن به صندوق های رای وشرکت کمتر از ده درصدی در انتخابات میان دوره ای99 نشان داده اند و نشان خواهند داد.

می بینیم که وحشت زده اند و مردم را با رئیس جمهور نظامی می ترسانند و یا آخرین دوره ریاست جمهوری را گوشزد می کنند مردم باید از جایی ناامید شوند. پس این برگ پهلویسم است که به ژن ربطی ندارد.

مجلس و دولتمردان وزارتی با رهبری موقت 30 ساله بدون مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی از طرف چه کسانی منصوب می شوند معلوم نیست! به هر حال قانونش در کشور موجود نیست.

همانطور که جناب امیر طاهری در سفر خود به روسیه خبرنگاران روس را آگاه کردند که قراردادهای بسته شده با ایران نمی تواند قانونی باشد و بعد از سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی مورد استناد قرار بگیرد .این حرکت ها و اطلاع رسانی ها و پروپاگاندا ها باید به دفعات زیادتر گفته شود و برجسته گردد.

هرچه تعداد شرکت کنندگان کمتر، عدم مشروعیت بیشتر می شود . اگر چه عده ای می توانند سالیان سال بر مسند قدرت بنشینند و همچنان قرارداد بنویسند، کیف انگلیسی به دستان واقعی در مجلس شورای اسلامی همزمان هم علیه 20 سال اقامت خارج از کشور وزیرجدید صنایع و معادن و تجارت معترض باشند و هم با نشان دادن فیلم همان فرد با قاسم سلیمانی در کرمان رای به تایید وپذیرش او بدهند و چنان که دیده شد در عین حال عده ای از نمایندگان مطلع از شرکت های کاغذی تو درتو و ورشکسته روی کاغذ همین جناب وزیر که شرکت هایش را به دولت فروخته مهر تایید هم بزنند.

.24 شهریور99 جناب امیر طاهری در مصاحبه اش با شبکه ایران فردا در برنامه تفسیر خبر صحبت از بسته شدن حساب های حزب الله لبنان داد. پس قاسم سلیمانی بخشی از پول های مورد ادعای بقایی و احمدی نژاد را به فرانسه داده است و این وزیرک صنایع و معادن و تجارت و بازرگانی هم بخشی دیگر از دولت ستانده و به حساب بانک های کانادا داده است.

برای نجات ایران از خارج کشورشروع کنید. چون همه کسانی که این کشور را خراب کردند (خرابکاران شروع ترورامریکایی ها و نا امن نشان دادن ایران یا سرقت از بانک ها) بعد از انقلاب چون در جدال خودی و ناخودی در داخل کشور تصفیه و محو شدند در خارج کشور منتظر نشسته اند و بدون هیچ تغییر نگرش به ایده آل ها و آرزوهای 60 سال پیش خود می اندیشند مدل ها و سیستم های حکومتی که به شکست و فروپاشی انجامیده و پشت دیوار آهنین محبوس بود تا انفجار نیروگاه اتمی لنین در چرنوبیل که ابرهای اتمی خاک کشورهای همسایه را هم درگیر نمود.

روند پرشتابی برای تغییر و تحول ایران در کلیه امور کشور در سال 1305 تا 1320 و 1332 تا 1357 آغاز شد و خارچشم دشمنان ایران شد.

ایران نوین با همت رضا شاه پهلوی ازدوران سیاه تاریخ بیرون کشیده شد. «اَیِریَنِم خٌوَرنٌ یَزَمَیدِ» و» کٌوینیوٌم خٌوَرنٌ یَزَمَیدِ». – مهران

1 – مرکز پژوهش های مجلس – قانون متمم مشروطه
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414
اصل پنجم قانون اساسی :
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.

اصل بیست و هفتم قانون اساسی
قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:
اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود ازاعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب
مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت ازمختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

اصل سی و پنجم
سلصنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.

اصل سی و نهم متمم قانون اساسی :
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرارذیل قسم یاد کنند:…

اصل چهلم متمم قانون اساسی :
همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.

اصل چهل و سوم متمم قانون اساسی :
شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.

نکته ویادآوری: پس در حال حاضر شهبانو رسماً نایب السلطنه محسوب می شود و علت فشار بر خاندان پهلوی و خروج از کشور توسط سولیوان و غیره مسدودکردن شرایط سوگند در مقابل مجلس شورای ملی برای خاندان سلطنتی بود چنان که در دوران قاجار از فرار کودک دوازده ساله احمد میرزا برای پیوستن به پدرو مادرش جلوگیری کردند تا نایب السلطنه ای برایش بگذارند و»پادشاهی نمادین» بر کشور حاکم باشد.

2 – احمدشاه یا احمدعلاف تنها پادشاه اجباری تاریخ!
https://seemorgh.com/culture/history-and-civilization/history-and-civilization-of-iran/413459

3 – سوگند پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی همزمان با اشغال ایران توسط قوای انگلیس وروسدر 25 شهریور 1320
https://mashruteh.org/wiki/
روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ والاحضرت همایون محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی یاد کردند و شاهنشاه ایران شدند، همزمان ارتش شوروی و بریتانیا تهران را نیز اشغال کردند. در این روز نخست‌وزیر ایران محمدعلی فروغی در نشست فوق‌العاده مجلس شورای ملی، کناره‌گیری اعلیحضرت رضا شاه پهلوی از شاهنشاهی ایران و برقرار شدن والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران به مقام سلطنت را به آگاهی نمایندگان ملت ایران رساند

4 – سخنان محمدرضا شاه پهلوی در 23 آبان 1341 هنگام دادن سندهای مالکیت کشاورزان هلیلان کرمانشاه
https://mashruteh.org/wiki
» … در سال ۱۳۲۶ در مراجعت از آذربایجان گفته بودم که سلطنت بر یک مشت مردم فقیر افتخاری ندارد. از آن روز تا به حال دیدید که چه کردیم. امروز به شما می‌گویم که سلطنت بر یک مردم غیرآزاد و غیرمترقی نیز برای من ارزش ندارد.
اگر من بر این تخت نشسته‌ام برای اینست که بتوانم به این ملت و به این مردم خدمت بکنم. کارهایی که من انجام می‌دهم برای حفظ تاج و تخت نیست، بلکه برای اعتلای مملکت ایران است. من اینجا مثل یک فرد ایرانی فکر می‌کنم و این اساس زندگی من بوده است و تا آخر همین خواهد بود. خداوند تا به حال همیشه پشت و پناه من و ملت ایران بوده است و تا موقعی که قلب من و قلب ملت ایران در این راه می‌تپد، مطمئن هستم که همیشه از عنایات پروردگار برخوردار خواهیم بود….

5 – سخنان محمدرضا شاه پهلوی در 23 آبان 1341 هنگام دادن سندهای مالکیت کشاورزان هلیلان کرمانشاه
«…شنیده‌ام که بعضی‌ها گفته‌اند که تا به حال اساس و قوام این مملکت روی یک طبقات بخصوصی بوده که اسم اینها را یا خوانین متنفذ می‌گذاشتند، خوب! حالا که اینها را شما به نفع اکثریت کنار می‌گذارید اداره این مملکت چطور خواهد شد؟ جوابش ساده است. جوابش این است که اگر مملکت ما متاسفانه عقب افتاده بود، متاسفانه بعضی اوقات دوران هرج و مرج، متاسفانه ملت در سرنوشت خودش شرکت نمی کرد، اینها باعث عقب ماندگی ما بودند والا ایران با تاریخ گذشته خودش، با ثروت طبیعی خودش، با این نیروی عظیم ملی که افراد مملکت تشکیل می‌دهند، می‌بایستی که غیر از این باشد که بوده. ما یک اشتباهی را داریم جبران می‌کنیم، ما یک عیبی را داریم جبران می‌کنیم. اساس حکومت ما، اساس سلطنت ما باید در قلب اکثریت مردم مملکت قرار داشته باشد. این اکثریت مملکت است که مملکت را حفظ کرده و به جلو خواهد برد، و چیزی که بیشتر باعث خوشوقتی من است این است که همین اشخاصی که تا به حال در زندگی مملکت شرکت نداشتند و بعضی‌ها به مسخره می‌گفتند که اینها که چیزی نمی‌فهمند، اینها بی سوادند، اینها عامی‌اند، اینها از پشت کوه می‌آیند، همین‌ها هروقت که من با اینها صحبت کردم بسیار خوب و عمیقانه هم منافع خودشان و هم منافع مملکت را درک می‌کردند و محکمترین پایه‌های اجتماعی ما را در حال و آینده تشکیل خواهند داد…»

توجه :متاسفانه بعضی اوقات دوران هرج و مرج، متاسفانه ملت در سرنوشت خودش شرکت نمی کرد، اینها باعث عقب ماندگی ما بودند والا ایران با تاریخ گذشته خودش، با ثروت طبیعی خودش، با این نیروی عظیم ملی که افراد مملکت تشکیل می‌دهند، می‌بایستی که غیر از این باشد که بوده و …

…در گذشته گفته‌ام که قدرت من منوط به قدرت ملت ایران است. من به عنوان یک فرد، زورم هر قدر زیاد باشد، شاید بتوانم یک صندلی را در اتاق خودم از این گوشه به گوشه دیگر ببیرم، یا در اتاق را بازکنم و یا احیانا یک وزن شصت کیلویی یا سد کیلویی را بلندکنم، ولی نیروی من به عنوان پادشاه شما موقعی قابل توجه خواهد بود که نماینده چهل و دو میلیون دست ایرانی باشد و با این دست‌ها است که ما می‌توانیم هر مشکلی را از جا بکنیم و جای خودمان را در میان ملل مترقی دنیا باز کنیم و آینده ایران را مثل تاریخ پرافتخار گذشته خودش روشن و مثل آفتاب درخشان تامین بکنیم…

… و چیزی که بیشتر باعث خوشوقتی من است این است که همین اشخاصی که تا به حال در زندگی مملکت شرکت نداشتند و بعضی‌ها به مسخره می‌گفتند که اینها که چیزی نمی‌فهمند، اینها بی سوادند، اینها عامی‌اند، اینها از پشت کوه می‌آیند، همین‌ها هروقت که من با اینها صحبت کردم بسیار خوب و عمیقانه هم منافع خودشان و هم منافع مملکت را درک می‌کردند و محکمترین پایه‌های اجتماعی ما را در حال و آینده تشکیل خواهند داد.

6- متن کامل بیانیه جبهه ملی ایران به مناسبت رفراندوم انقلاب سفید -زمین حق دهقان و آزادی حق ملت است
http://tarikhirani.ir/fa/news/6571/

7 – متن بیانیه نهضت آزادی ایران درباره رفراندوم انقلاب سفید: انقلاب بدیع ممتاز مسخره‌ای است!
http://tarikhirani.ir/fa/news/7606

8 – امروز چاره چیست ؟ احمد کسروی 1323
https://zandiq.com/2007/10/21/emrooz-chareh-chist/

… بدانيد اي ايرانيان حوادث امروز به پيشواز شما آمده . شما بايستي بينديشيد و آينده را بديده گيريد و حوادث را پيش بيني كرده بجلوگيري پردازيد . نكرده ايد و اينك حوادث بسروقتتان ر سيده. اكنون شما در آخرين سنگريد. اگر باز سستي نماييد، باز بهانه آوريد، اين سنگر را هم از دست خواهيد داد و سيل حوادث شما را خواهد پيچانيد و خدا ميداند كه سرگذشت اين توده چه خواهد بود.
در ميان سخنان خود تاريخچه ای از قانون اساسی ياد كردم . اين قانون بدو بخش است : يكي اصل قانون و ديگری متمم آن. اصل قانون در روزهای نخست مشروطه در تهران نوشته شده و از مجلس گذشته و مظفرالدينشاه در بستر مرگ بآن دستينه نهاده. اين قانون تنها درباره مجلس شورا و حقوق و حدود آن ميباشد و من نميدانم كي ها در تنظيم آن شركت كرده اند.
اما متمم قانون سرگذشت درازی داشته . چنانكه گفتم تنظيم آنرا آزاديخواهان تبريز خواستار شدند و خودشان چند موضوع (از جمله موضوع انجمنهای ايالتی و ولايتی) را پيشنهاد كردند. ولي چون قانون نوشته ميشد، از يكسو با دربار كشاكش سختي ميرفت و با دخالت آنها موضوع سنا در قانون گنجانيده شده، از سوی ديگر چون حاجي شيخ فضل االله بدستاويز همان قانون بيرق تكفير افراشته بود، موضوعهایی نيز برای اسكات او جا داده شده. اصلهای يكم و
دوم از انشای خود حاجی شيخ فضل االله است.
اين تاريخچه آن دو قانونست. آمديم بموضوع تغيير، در آن باره دو پرسش بميان ميآيد:
١ (قانون اساسي را ميتوان تغيير داد؟..
٢ (آيا تغيير آن بصلاح ايرانست؟..
پرسش نخست پاسخش روشنست . بديهيست كه هر قانوني در جهان قابل تغيير است . بالاخره قانون برای مردمست، مردم برای قانون نيستند.
اين قانون بدانسان كه گفتم از روی فهم و اختيار تدوين نگرديده و فشارهايي در تنظيم آن دخالت داشته . برخي از مواد آن ـ از جمله موضوع مجلس سنا و دخالت علما در وضع قانونها بموجب ا صل دوم متمم قانون ـ هيچگاه مورد عمل نبوده و نتوانستی بود. اما پرسش دوم، پاسخ آن پس از اينست كه بدانيم خواستاران تغيير قانون چه موضوعهايی را از آن نميپسندند و چه قانون ديگری را ميخواهند بجای آن گزارند. نيك و بد در اينجا نسبيست .
در اين قانون اساسی (در اصل و در متمم آن) چند موضوع منظور گرديده كه مهمتر از همه دو چيز است : يكي مشروطه يا حكومت دموكراسی، ديگری حقوق افراد ايران (متساوی بودن كليه افراد در برابر قانون، مصون بودن جان ومال و مسكن و شرف آنها و اين قبيل). من گمان نميكنم كسانيكه سخن از تغيير قانون مي رانند مورد نظرشان اين موضوعها باشد . پس بايد ديد چه ميخواهند و تغيير كدام موضوعها را ميخواهند.
نكته بسيار مهم اينست كه تغيير قانون اساسي در يك كشور بسته به تغيير انديشه و فهم هاست . بايد انديشه ها و فهم ها بالاتر رود و جنبشی در توده پديد آيد تا زمينه برای تغيير قانون اساسي آماده گردد . تغييری كه بي زمينه باشد نتيجه درستي از آن بدست نخواهد آمد، بلكه اگر حقيقت را بخواهيم زيانها از آن پديدار خواهد گرديد.
امروز توده انبوه خيره مانده اند . حوادث بسراغشان آمده و بتكانشان آورده، ولي نميدانند داستان چيست؟ .. گفتگو بر سر چه ميباشد؟.. پس بايد نخست آنها را آگاه گردانيد . اگر تغيير قانون با اراده توده خواهد بود، بايد آنها را بينا گردانيد، بايد انديشه هاشان را روشن ساخت.
من دور نميدانم در اين پيشآمدها و تكانها اوضاعي برای ايران پيش آيد كه اين قانون اساسی از ميان رود . اينست بهتر ميدانم كه گفتگوهايی بميان آيد و اگر چنان داستاني رخ داد، باری از روی فهم و بينش باشد.
…بهرحال من بنوبت خود، عقيده ام را درباره قانون اساسی بميان ميگزارم و آنچه ميدانم بي پرده و بي پيرايه
مينويسم:
ايرانيان بايد بمشروطه يا حكومت دموكراسی وفادار مانند . باز ميگويم: مشروطه بهترين شكل حكومت است . اين در نهاد آدميست كه هر زمان پي چيز تازه ای رود . اين يكي از هوسهای اوست . ولي در كارهاي اجتماعي پيروی از هوس نتوان كرد.
در كارهاي اجتماعی بايد تنها در بند سود و زيان بود، و يك چيزيكه سودمند است هميشه نگه داشت .
رژيم حكومت كفش و كلاه نيست كه زود زود عوض شود.
گاهي ديده ام كسانی گفتگو از جمهوريت ميكنند. آنرا چيز تازه ای ميشمارند و هواداری نشان ميدهند .
ميگويم: مشروطه با جمهوريت چه جدايی دارد؟ .. مشروطه با جمهوريت اين جدايي را دارد كه در آن پادشاهی هست ـ پادشاهي كه بگفته قانون اساسي ايران «وديعه سلطنت از طرف ملت باو مفوض شده »، پادشاهی كه در كارها جز دخالت بسيار محدودی ندارد، ولي در جمهوريت پادشاه نيست و بجای آن كسي از ميان توده برگزيده ميشود. آيا اين چه تأثير در كارها دارد؟!..
شما كه هنوز توده را براي مشروطه آماده نگردانيده‌ايد و هر دو سال يكبار بهنگام انتخاب نمايندگان براي مجلس، آن رسواييها پديد ميآيد، چگونه ميخواهيد يك موضوع انتخاب رئيس جمهور هم در ميان باشد و رسواييهاي ديگري هم از آنراه پديد آيد؟!..
يك چيز كه در ايران اهميت نميدهند تربيت كردن توده انبوه و آماده گردانيدن آنهاست . يكدسته درس خواندگان با انديشه های بسيار تند جلو افتاده ميخواهند با تندروترين دسته های جهان همگام باشند، در حاليكه توده انبوه از پس مانده ترين توده نيزپستتر مانده است.
اين اشتباه ديگريست كه ميپندارند يكدسته بايد چيره شوند و ديگران را راه برند . بارها ديده ام باشتباه خود رخت فلسفه پوشانيده ميگويند: «در هر ملتي كار در دست چند نفر است . در ايران هم بايد چند نفری دست بهم داد و اين توده را مثل گله های گوسفند جلو انداخت و راه برد».
اينها نميدانند كه اساس پيشرفت يك كشور تربيت توده است، و در هر زمينه بايد توده را بتكان آورد و درگامهايي كه بسوی پيش برداشته ميشود، آنها را نيز همراه ساخت.
در زمينه مشروطه نيز آنچه اهميت دارد آنست كه بكوشند و توده را شاينده اين رژيم زندگاني گردانند، و بهرحال بايد نسبت بآن وفادار مانند.
همچنان ايرانيان بايد بروی تماميت ايران و اينكه همه استانها دارای يك حكومت باشد (چنانكه تاكنون بوده) پايداری نمايند. بايد باور كرد كه از خودمختاری استانها نتيجه درستي بدست نخواهد آمد. اين كوششها اگر ادامه يابد،شيرازه ايرانيت را از هم خواهد گسلانيد… و

9- شایان قلم چیست جز پاس حقیقت

نوشته‌شده در مهران | 4 دیدگاه

مدرنترین شاه دنیا را کمک کنید


این همه نق نزنید،
این همه زر های بی‌خود بدسوادانه نزنید…
شکر کنید که رضا پهلوی را هنوز داریم،
که ماهیتا شاه ایران طبق قانون اساسی پیشا خرتوخر ۴۲ ساله مگر نیست؟!…
ما مدرنترین شاه دنیا را پس داریم که هیچ لکه و خدشه‌ای در پیشینه‌اش نیست.

نه تنها آن، بلکه خیلی هم کول و مشتی است و اهل یوگا و موسیقی نیز هست. نوش…

او آنقدر مدرن است که،
حتی نمی‌خواهد که تاج پادشاهی را که قانونا صاحبش است،
اقلا روی پرچم رسمی داخل دفترش بگذارد،اگر نه بر سر خودش،
و رو راست و بی غل و غش انقدر گفته تا زبانش مو درآورده که حتی به فکر قدرت نیست، حالا دنبال نمودنش پیشکش.

و من یکی هیچ دلیلی برای باور نکردنش ندارم، تازه، عمرا که من چنان قلبی داشته باشم که،
بعد از این که مردمی چنان بد با پدر و پدر بزرگم روا کردند،
دلم برایشان بسوزد…

ولی او چنان است، چون قلب یک پادشاه را دارد. نه من…

او، آن تاج را واگذار کرده به آینده و مردمش،
که بعد از اینکه کمک کرد رها بشوند، اگر خواستند،
چنان را در آرائشان نشان دهند، و تاجش را بدان وسیله،
خودشان بر سرش بگذارند…

در این دور و زمانه، برای مدرن ترین شاه دنیا،
تنها چنان تاجی است که برازنده است… نه، جان پیاله؟!…

پس فعلا، به همان گونه‌ی مدرن و حساب شده‌ای که در پیمان نوین برای همه‌ی درد ایران در دلان هجی کرد،
یاری اش دهید تا میهن ازدست ضحاکیان رها شود،
بعد، مثل آدم، جلوی چشمان باز جهانیان،
بروید و در صندوق های آرای عادلانه و به حق،
تصمیم ماهیت و شکل رسمی ایران سکولار مردم سالار مدرن و شیک آینده را بگیرید.

نوش…

نوشته‌شده در نوش نگارش | 3 دیدگاه

از ایروان تا تهران – مهران

اوضاع بدسامانی شده است این چند روزه به غایت. به سرعت وقایع و رویدادها دارد پشت سرهم ردیف می شوند.

موضوع درگیری ارمنستان و آذربایجان شوروی است بر سر قره باغ، و بخش مهمی از جنگ شاه لوله های گازی چهار دریا مربوط به حد فاصل دریای خزر و دریای سیاه است.

ناچارمی شویم که باز کد های اصلی را از نوشته های عمو مانوک دریابیم و به اندازه فهم خود و شرایط امروز آن را ارزیابی کنیم.

در یکی از پست های فیسبوک در سال 2015 همزمان تلنگری زدند به اپوزیسیون فروپاشیده لوس آنجلسی (که زمانی رژیم از آن وحشت داشت) و موضوع ارمنستان و معترضان صد هزار نفری ارمنی در امریکا.

در پست دیگری در رابطه با جوانان معترض ارمنی درخیابان های ایروان تذکر می دهند که آمریکا بعد از بغداد بزرگترین سفارت را در ایروان دارد و البته بی خود سفارتی به این بزرگی آنجا درست نکرده!

مانوک خدابخشیان 2015 :
» برخى در مسكو شوك الكتريكى سياسى را به واشنگتن نسبت داده و مى گويند كه وقتى آمريكا بزرگترين سفارت خود پس از بغداد در ايروان بنا كرده ؛ حتما برنامه يى دارد …»

اين سفارت مى تواند مركز ديدبانى استراتژيكى در حاشيه جاده نوين ابريشم چينى باشد !!!

ضمن اينكه ارمنستان، شاه حلقه زنجيره مهار استراتژيكى روسيه در محدوده ماوراى قفقاز و زاگروس محسوب مى شود !!

اما، جنگ شاه لوله های گازی در چهار دریا برای بازتقسیم منابع انرژی، با ارسال شبه نظامیان سوری ؟ به آذربایجان بوسیله اردوغان چه هدفی را دنبال می کند؟

آیا فقط به دزدی نفت های استخراجی از پالایشگاه های بادکوبه مثل دزدی نفت سوریه و کرکوک یا خرید نفت از داعشی ها محدود می شود؟ یا کنترل لوله های گازی حد فاصل دریای خزر به دریای سیاه را هم می خواهد پوشش دهد؟

وقتی دولت عثمانی پس از جنگ جهانی اول فروپاشید و مرزهایش با نام کشور ترکیه در صفحه جغرافیای سیاسی ظاهر شد، منابع انرژی در طالعش دیده نشده بود ! – مهران

پی نوشت
1 – مانوک خدابخشیان : ديديد ارامنه چگونه لوس انجلس را فتح كردند؟
https://www.facebook.com/Manook.kh/posts/656599024471045/
2 – مانوک خدابخشیان : ضمن اينكه ارمنستان شاه حلقه زنجيره مهاراستراتژيكى روسيه در محدوده ماوراى قفقاز و زاگروس
محسوب مى شود !!
2015 https://www.facebook.com/Manook.kh/posts/683046568492957
3 -مانوک خدابخشیان : راز گنجينه هاى گاز ى و ظهور گورزادهاى داعشى!
2015 https://facebook.com/Manook.kh/posts/743884169075863
4 – مانوک خدابخشیان : راز جنگ سرد سوم …! جنگ درمحدوده شاه لوله های نفتی و گازی و تقسیم دنیا درعصر پسا بریت اگزیت
https://facebook.com/Manook.kh/posts/1616005371863734 2019

نوشته‌شده در مهران | 3 دیدگاه

جنگ تریاک علیه تمام دنیا – مهران


دوستان،

روحی به نام مهران، نازنینی است که در یک دستش قلم دارد… نوش… و البته پیاله‌ای در دیگر…

پیاله سرا افتخار درج مطالبشان را تا کنون در قسمت کامنت ها داشته و مطلب زیر نیز چنان آمد.

لاکن این باده را بایستی از طریق پست مستقل خودش و تحت کاتگوری خودش «مهران» به پیمایش نهاد…

پس این شما، و این مهران با اولین پست رسمی اش در پیاله سرا.

نووووش…

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

اگر آمریکا با تریاک و سایر مواد مخدر و مصرف کنندگانش اشباع شود، دیگر آقای دنیا نیست .

جنگ تریاک علیه تمام دنیا آغاز شده است و آمریکا در همسایگی کانادا است که برای کشت گیاه کانابیس ( شاه دانه ) و فرآوری و مصرف آن مجوزصادر کرده است. سه محصول برگ و گل و روغن این گیاه برای مصارف پزشکی تایید شده است.

سایر مواد مخدر هم از طریق کلمبیا ومکزیک و ونزوئلا از افغانستان و ایران توسط حزب الله لبنان به بازار آمریکای شمالی وارد می شود.

پول های مافیای مواد مخدر که در تعیین دولت ها و نمایندگان مجلس وکشورها دخالت دارند، نهایتاً بعد از کشتار درون گروهی سرکردگان مافیا های آسیا آمریکای لاتین ، اروپا معلوم نیست از کدام یک از بانک ها سر در می آورد مثل پول های پابلو اسکوبار ؟!

خانم کاملا هریس هم با عادی جلوه دادن عادات بزمی دوران دانشجویی متوسل به دروغ شده وادعا کرده که در عالم هپروت بعد از «وید Weed» زدن! موسیقی گروه های هیپ هاپ مثل سلطان رپ و هیپ هاپ، توپاک شکور Tupac# و هنری اسنوپ داگ Snoop_ Dogg# گوش می داده و از آن لذت می برده است.

دروغ چرا تا قبر آآآ …. نکته کلیدی این دونفر سیاهپوست بودن و مجذوب اسلام بودنشان و آشنایی آن ها با افکار مالکوم ایکس در دوران زندانی بودنشان به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

جالب اینجاست که اولین آلبوم های توپاک و اسنوپ داگ در سال های 1991 و 1993 منتشر شده و خانم هریس (حریص !) در سال 1986 از کالج فارغ التحصیل شده علت توجه احمدی نژاد به سیاهان و لاتین تبارها و توپاک و سِرِنا ویلیامزو … از سال 1397 در توییت هایش یک نکته دارد و آن این که دولتی در آینده ( باز تکرار تاریخ چهل ساله )) به دست شاگردان شیخ حلبی می افتد که همان موسس حجتیه و سروش و دارو دسته مصباح یزدی هستند و پیوند احمدی نژاد با هوگو چاوز و ونزوئلا.

شهرک لندن کاملاً در گسترش شبکه های توزیع مواد مخدر در دنیا فعال تر شده. یک کمربند فعال از ایران به آذربایجان شوروی وجود دارد و پول های زیادی از طریق بانک های کشور مالت که متعلق به یک ایرانی است برای رئیس جمهور آذربایجان و همسرش مبادله شده است و یک خبرنگار زن مالتی قبل از تکمیل تحقیقاتش با انفجار ماشین کشته شد.

برای آماده سازی جنگ تریاک علیه کل جهان، آمریکا مورد هدف قرار داده شده، و یک شاهزاده انگلیسی که دست از عناوین سلطنتی شسته است، با همسر آمریکایی اش در کانادا اقامت دارد. برای چه کاری؟ الله اعلم !! – مهران

توجه به یک نکته ترجمه شده :جنگهای تریاک در سالهای 1840-1860 فصلهای تاریکی در تاریخ استعمار بود. زمانی که انگلیس با چینی ها جنگ کرد تا آنها را مجبور به وارد کردن هزاران تن تریاک کند که ملت آنها را فلج و فقیر کرد جنگ های تریاک هرگز واقعاً به پایان نرسیدند. ایالات متحده مانند چین برای اشغال مستقیم اربابان پول لندن هدف بسیار عالی است. یکی از راه های تقویت در بدست آوردن ایالات متحده ، تجارت مواد مخدر است. جرم و سایر مشکلات اجتماعی در ایالات متحده و مکزیک به طور گسترده تحت تأثیر مواد مخدر و تجارت مواد مخدر است. مواد مخدر غیرقانونی سالانه حدود 1 تریلیون دلار هزینه برای فعالیت های جنایی و فساد مالی تأمین را تامین می کنند .

پی نوشت :
1-
https://www.thefader.com/2019/02/12
2 – مشرق نیوز : دیپلماسی موسیقی؛آمریکا چگونه با رپ جهادی برخورد کرد؟ https://www.mashreghnews.ir/news/300583
3- سبک موسیقی هیپ هاپ –

در حقیقت این سبک از موسیقی نشأت گرفته از ساکنان آفریقایی – آمریکایی سال های دور در برانکس نیویورک دارد که اصل و نسبی اسپانیایی داشتند. در دهه 70 میلادی، سبک موسیقی هیپ هاپ به نوعی از احزاب بلوک که تحت سلطه هارلم ها بودند، شکل گرفته و به همین دلیل می توان گفت که Hip Hop یکی از ستون های اصلی در آزاد سازی بیان به شمار می رود.

سبک موسیقی رپ –

نوعی از سبک موسیقی خیابانی است که در دهه ۱۹۷۰ توسط سیاه پوستان آمریکایی در محله‌های حاشیه‌ای و غالباً فقیرنشین برانکس (واقع در نیویورک) که غالباً به گتو معروفند، پدید آمد. این سبک موسیقی نوعی سلاح مبارزه جوانان سیاه با تبعیض‌های نژادی رایج در آن زمان بود و به همین دلیل بود که به خاطر بیان مشکلات زندگی در گِتوها (جایی برای زندگی مردمی که جزو اقلیت یک شهر به حساب می‌آیند) به موسیقی گتو نیز شهرت دارد. این سبک قدمتی تقریباً ۶۰ ساله دارد و توسط سیاهپوست‌هایی که به بردگی گرفته می‌شدند برای نشان دادن اعتراض خود به جریان بردگی خوانده می‌شد. این سبک به‌جا مانده از سبکی است که با شعر به حکومت اعتراض می‌کردند.
گرچه همواره سیاهپوستان را صاحبان رپ می‌دانند ولی نمی‌توان از نقش آمریکایی‌های لاتینی‌تبار در زنده نگه داشتن و گسترش این سبک چشم‌پوشی کرد،

[نوش! دلیلش این است که هیسپانیک ها، نسل ها در برانکس زیسته اند،که همسایه شمالی هارلم سیاهپوست نشین است و یا بود – پیاله‌چی]

دوم اینکه رپ در دنیای امروز از چهارچوبی که آن را تنها مربوط به سیاهپوستان می‌ساخت خارج شده‌است و به یک شیوهٔ اعتراض برای نوجوانان و جوانان تبدیل شده‌است؛ در واقع هر جا که جوان‌ها هستند و هر کجا که نارضایتی وجود دارد رپ هم به عنوان یک شیوهٔ اعتراض که در قالب گفتار و در دل کلماتی که به سرعت و پشت سر هم پیاده می‌شوند، حضور دارد. گویش و سرعت بیان کلمات فلو رایم و قافیه پردازی روی ریتم از اصول اولیه رپ می‌باشد.
گاهاً هم دیده می شود که در این دو سبک موسیقی اعتراضی از کلماتی زشت و رکیک هم استفاده می شود.
https://beatestan.com/what-is-the-difference-between-rap-and-hip-hop/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%BE
4 –
https://www.bartarinha.ir/fa/news/789856
5 – علاقه احمدی‌نژاد به توپاک از کجا می‌آید؟ 27 مهر 1397 بی بی سی فارسی –
توپاک شکور :پدر و مادر توپاک از اعضای فعال حزب پلنگ‌های سیاه بودند، یکی از مهمترین تشکیلات سیاهپوستان آمریکایی در اوج مبارزاتشان در دهه ۱۹۶۰. آموزه‌های این گروه بر ترانه‌های توپاک تاثیرگذار بود، از جمله در ترانه‌ای به نام «قدرت‌ پلنگ‌ها».
پلنگ‌های سیاه سویه‌های «ملی‌گرایی سیاه» داشتند، اما همچنین خود را یک جنبش انقلابی بین‌المللی می‌دانستند.
آنها در جزوه‌هایشان دستگاه تحلیلی خود را «مارکسیسم-لنینیسم» معرفی می‌کردند و هیویی نیوتون، از بنیانگذاران و رهبران اصلی پلنگ‌های سیاه، تحت تاثیر مارکس، لنین، فرانتس فانون، مائو و چه‌گوارا بود.
منبع بی بی سی فارسی –
5 – خواننده رپ از ورود به استرالیا منع شد . بی بی سی فارسی – اردیبهشت 1386
https://www.bbc.com/persian/arts/story/2007/04/070426
حقایقی جالب از اسنوپ داگ ، رپری که مسلمان شد .سایت گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
https://seemorgh.com/culture/music/407942
اسنوپ داگ :بر کسی پوشیده نیست که اسنوپ‌داگ ماری‌جوآنا مصرف می‌کند، این خواننده که در جوانی نیز تجربه‌های مختلفی از مواد مخدر داشته است و به اندازه‌ای ماری‌جوآنا مصرف کرده که در صورت عدم استفاده ماری‌جوآنا دچار سردرد میگرن می‌شود، در نتیجه از سال ۱۹۹۷ به این طرف از جانب مقامات ایالت کالیفرنیا مجاز به استفاده از ماری‌جوآنا شناخته شده است.
اسنوپ‌داگ علاقه زیادی به پسرش دارد و مدعی است در زمان مربیگری تیم فوتبالی که پسرش در آن حضور دارد ماری‌جوآنا مصرف نمی‌کند. اسنوپ‌داگ در سال ۲۰۰۹ به گروه امت اسلام پیوست و مبلغی حدود هزار دلار را به این انجمن هدیه کرد، پس از مسافرت به جامائیکا نیز مدعی شد که دوباره متولد شده و به جنبش راستافار محلق شد، این تغییرات باعث شد تا تغییراتی را در سبک موسیقی اسنو‌پ‌داگ شاهد باشیم. جالب است بدانید پس از این اتفاق‌ها اسنو‌پ‌داگ حتی نام هنری خود را به اسنوپ‌لایون تغییر داد.
اسنوپ‌داگ شانس خود را برای هنرپیشگی در عالم سینما نیز امتحان کرد و در فیلم‌ و سریال‌های مختلفی حضور داشت که در این بین می‌توان به Entourage، One Life to Live، Weeds، King of the Hill و Monk اشاره کرد. در سال ۲۰۱۴، سای (Psy)، خواننده معروف کره‌ای که آهنگ Gangnam Style وی را حتماً شنیده‌اید در ترانه جدیدی با نام Hangover از حضور اسنوپ‌داگ کمک گرفت. این آهنگ سروصدای زیادی به راه انداخت و علاقه‌مندان زیادی پیدا کرد.
6 – مشرق نیوز : دیپلماسی موسیقی؛آمریکا چگونه با رپ جهادی برخورد کرد؟ https://www.mashreghnews.ir/news/300583
7 – آلمان در پی تولید گیاه کانابیس، «مادر حشیش و ماری‌جوانا» دویچه وله
https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48039703
8 – کشت-و-مصرف-ماری-جوآنا-در-کانادا-آزاد-میشود./ تاریخ 2017
https://www.dw.com/fa-ir/a-38431000
9 – مصرف ماری‌جوانا در کانادا افزایش یافته است . / تاریخ 2019
https://www.dw.com/fa-ir/world/a-48602240

10 – ثبت علامت تجاری ماری جوانا اسنوپ داگ : https://worldscooponline.wordpress.com/2016/06/23
11 – کانابیس چیست ؟ https://www.druglijn.be/drugs-abc/talen/farsi/cannabis/wat
12 – جنگ تریاک نخست
13 – جنگ تریاک دوم
14 – سه ایالت دیگر آمریکا به بازار کانابیس وارد شدند ، آمریکا در مسیر قانونی‌شدن مصرف و عرضه ماریجوانا
ایران اینترنشنال جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۹۷

نوشته‌شده در مهران | ۱ دیدگاه

آمریکا چراغ دنیاست


ما قبلا گفتیم آمریکا چراغ دنیاست. اگر آمریکا خاموش شود دنیا خاموش خواهد شد.

که البته نقل قولی بود از کمدین چپ معروف آمریکا، بیل ماهر، که اتفاقا سایه ترامپ شیردل را با تیر می‌زند و او هم ماهر را در گذشته سو کرده و برده!!

و امروز پرزیدنت ترامپ برای مجمع عمومی سازمان ملل در کاخ سفید ایستاد و شیردلانه بعد از اینکه شاخ رفت توی دل چین به خاطر بدکاری های کرونایی شان، با دنیا حرف زد و گفت:

We also know that American prosperity is the bedrock of freedom and security all over the world

«ما همچنین می دانیم که سعادت آمریکا صخره سنگ زیرینه آزادی و امنیت در سراسر جهان است.» که دروغ نمی گوید.

کجای دنیاست که در آن مردمی در ظلم دیکتاتوری و تباهی به سر ببرند، و اگر ذهنی برایشان باقی مانده باشد، در آن اندیشه کمک از آمریکا برای رهایی شان نیست؟

چنان است چرا که آمریکا تجربه ایست که بر اساس اصول ایول و درست و در راستای ارتقای سعادت و رفاه همه بر مبنای رعایت حقوق حقه همه به عنوان انسان بنا شده…

و بعدش هم بی تعارف به دنیا شیرفهماند که بله کلانتر و کدخدا اوست که قدرت نظامی لازم را داراست که هر شاخی علیه آمریکا را بشکند و پوزه مربوطه را به خاک کند، و بعد در ادامه لاکن گفت که دیگر «خون روی شن نیست» و جز ایجاد صلح همت دیگری ندارد و کارنامه‌اش نشان می‌دهد که همان را کرده و دارد می کند.

دمش نوش!…

نوشته‌شده در نوش نگارش | دیدگاهی بنویسید

قاضی گینزبورگ مرد

نوشته‌شده در اخبار مَخبار!... | 2 دیدگاه

ترامپ به ملاها هشدار داد

دوستان، نوش…

دقایقی پیش سر برنامه اخبار نیت سوء قصد علیه سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی توسط ملاتاریا، پرزیدنت ترامپ شیردل به فرقه خون آشام خمینیست هشدار داد که اگر دست از پا خطا کنند هزار بار شدیدتر از آمریکا خواهند خورد…

نوشته‌شده در PodCast پیاله‌کَست | دیدگاهی بنویسید

آ.ب.پ. شماره ۱۰ – ۱۳/۹/۲۰۲۰ – مقاله پادشاه در وال استریت ژورنال

دوستان، نوش…

اکنون که حکومت خمینیست ملایان در انظار دنیای متمدن عملا از مشروعیت عاری شده و دیری نخواهد بود که پرچم خرچنگ نشانش برای همیشه از میان دیگر پرچم های دنیا برداشته و به ننگ فراموش شود، شاه قانونی ایران اعلیحضرت رضا پهلوی دوم بیانیه بسیار مهمی را خطاب به دنیای آزاد ایراد کردند. بیانیه‌ای که به دلیل اصلی قتل پهلوان نوید افکاری پرداخت و نیز به قیام آتی مردم اشاره نمود و حمایت دنیای آزاد از ایرانیان را در آن قیام خواستار شدند.

برگردان فارسی مقاله انگلیسی اعلیحضرت پادشاه رضا پهلوی در مجله وال استریت ژورنال تقدیم حضورتان می‌شود:

https://www.wsj.com/articles/navid-afkaris-murder-was-a-message-11600029139

https://www.reddit.com/r/iran/comments/isccth/navid_afkaris_murder_was_a_message/g56zjoy/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3

نوشته‌شده در PodCast پیاله‌کَست | 2 دیدگاه

آ.ب.پ. شماره ۹ – ۹/۹/۲۰۲۰ – شیردلی ترامپ

دوستان، نوش…

مثل «زبل»، لقب «شیردل» را عمومانوک به پرزیدنت ترامپ داد.

دلایل بسیاری برای آن کار درست عمومانوک به هنگامش وجود داشت.

لاکن در این اپیزود از آنلاین با پیاله‌چی که به حضور محترمتان تقدیم می‌شود، به سه دلیل جدید دیگر می‌پردازیم که لقب شیردل را برای این یکی از بهترین پرزیدنت‌های آمریکای بزرگ مناسب می‌کند، و همه‌اش برمی‌گردد به سخنرانی مطبوعاتی ایشان در دو سه روز پیش:

نوشته‌شده در PodCast پیاله‌کَست, بازتاب ویژه | 2 دیدگاه