نوش نگارش

دنیا به تماشای جان کندن ایران ایستاده است؟

آخر در خطه ایران افتاده و تکه پاره شده و تبدیل به جمع کشورهای کلوچه‌ای ایرانستان شده آتی، اگر بجای یکی مثلا پنج شش تا دکتر آیت‌الله یا دیوث یقه آخوندی یا دیگر جنم‌های مسلمان فکلی-کراواتی سرکار باشند، برای منافع صاحبان فعلی دنیا بسیار بهتر است. نه؟…

به رهایی از نکبت اهریمنی خمینیسم نزدیکتر شدیم

دوستان، نوش… زنده باد رضاشاه دوم که امروز تحولی بس مهم از سوی ایشان در جهت نجات وطن صورت گرفت: تقدیم می‌کنم نامه ایشان را به سازمان جهانی بهداشت در خصوص کشتار ایرانیان توسط حکومت خامنه‌ای از طریق کرونا. دنیا،… به خواندن ادامه دهید ›

آمریکا برگشته، ولی مگر چکار کرده؟ – امیر طاهری

یک مکان که در آن «آمریکا برگشته» در مذاکرات نسنجیده برجامی وین با جمهوری اسلامی ایران بوده است … حالا بایدن باید تصمیم بگیرد آیا تحریم های ترامپی را لغو کند و با آن تهران در جاه و جنگ طلبی هایش تشویق شود و تخته گاز برود، یا تحریم هایی سختگیرانه تر از ترامپ علیه شان وضع کند و با مخالفت متحدان اروپایی ‌اش روبرو شود.