ترجمه و توضیح مصاحبه سناتور رند پال با مایک پومپئو وزیر خارجه

Capture

بالا خره رسیدیم به ترجمه و توضیح.
نوش…

قبل از هر چیز این بگویم که یکی از مشاهدات کلی ام این بود از این مصاحبه بین سناتور رند پال جمهوریخواه از ایالت کنتاکی فرزند آقای دکتر ران پال که هردو انسانهای شریفی هستند و دکتر پال هم سناتوری از تگزاس از حزب لیبرترین میباشد و قبلا نامزد ریاست جمهوری هم شده، و، آقای مایک پومپئو وزیر خارجه کابینه پرزیدنت ترامپ، که سخنان سناتور پال در حقیقت بیانیه موضعیت کلی بود از طرف جناحی در مجلسین نمایندگان مردم آمریکا که انگاری مکتوب جلویش گذاشته بودند و گفته بودند بیا این سوال رو بپرس و اینا رو بگو!، و یا یا قبلا باهاش تمرین کرده بودند که بگوید. که البته کار مذمومی هم نیست در مجلسین چرا که کار تیمی کردن نُرم است در آنجا و البته که جناب رند پال تنهایی در پوتوماک پارو نمیزند!…

لاکن شاید بخاطر از قبل برایش مکتوب بودن بیاناتش بود که اولا متن گفتارش با لحن گفتارش زیاد مطابقت نداشت و ثانیا و مهمتر، باعث شد سناتور رند پال وسط حرفش به پومپئو یک بار قاط بسیار خفنی بزند و به سپاا با عنوان «نیروهای ملی انقلابی عراق!!!» اشاره کند که آقای پومپئو انقدر با کنترل و جنتلمن است که به آن پِلک هم نزد و زیر سیبیلی ردش کرد! در حالی که مثلا اگر من لمپن جایش بودم شروع می کردم به خفه کردن سناتور با هو و مسخره کردنش بابت اشتباه و اینکه بابا اصلا تو میدونی چی داری میگی؟!!!…

خود جناب وزیر خارجه هم البته جواب هایی را که می داد حتما اقلا در ذهنش یک بار قبلا مرور کرده بود چرا که کاملا طبق چارچوب و اساس سیاست مشخصی بود و ارائه اش تمیز و حرفه ای… ایول.

جمع بندی هم قبل از اینکه برویم سراغ ترجمه اینکه همه صحبت آقای رند پال که خودش هم ریپابلیکن یا جمهوریخواه است به تیم ترامپ از طریق وزیر خارجه اش این بود:

الف- فقط مجلس می‌تواند اعلان جنگ کند.

ب – ماییم که به شما اجازه رفتن به جنگ با ایران را خواهیم داد که هنوز نداده ایم و اگر خواستید اعلان کرده و به جنگ با ایران بروید باید اول بیایید و از ما اجازه آن را درخواست کنید.

پ – بحثی نیست بر سر اینکه سپاا تروریست است

نتیجه اخلاقی: در مورد موضع کنگره در قبال اقدام نظامی احتمالی دولت ترامپ علیه ملاتاریا و سپاه سناتور پال داشت تمرین نکرده فیلم بازی می‌کرد و شده بود چهره کنونی کنگره!…
تصمیم ها گرفته شده. از گفتار و لحن پومپئو چنان بر‌می‌آمد. او، شاید نا خواسته، افشا کرد که حقوقدانان کاخ سفید الان مشغول صاف و صوف کردن جوانب قانونی چنان اختیاری از سوی آقای ترامپ شیردل هستند…

نوش…

ترجمه توضیحی :

SEN RAND PAUL: Thank you for your testimony Secretary Pompeo. Do you believe that the 2001 authorization to go to war with those who attacked us on 9/11 applies to Iran, or Iran’s revolutionary guard?

پال: با تشکر از شهادت دهی تان آقای پومپئو، آیا باور دارید که مفاد لایحه مصوبه سال ۲۰۰۱، که اجازه رفتن به جنگ علیه کسانی که به ما در یازده سپتامبر حمله کردند را می دهد، شامل ایران یا «سپاه انقلابی ایران» میشود؟

SEC POMPEO: I’d prefer to just leave that to lawyers, Senator…

پومپئو: سناتور من ترجیح می دهم آن را بگذارم بماند با وکلا (حقوقدانان تیم ترامپ)…

SEN RAND PAUL: Well, I would think it would be a pretty important question that whether or not you think that you have the right to invade or declare war or engage in war with Iran. It doesn’t sound like something we’re gonna leave to the supreme court; it’s going to be a decision by the administration. Does the administration believe… you’ve just recently classified, you know the Iran.., the entire revolutionary guard as terrorist. Do you think that that somehow includes them into 2001? and is that any part of the decision-making process, with including this designation?

پال: خب ولی من فکر میکنم که این سوال بسیار مهمی است که آیا شما فکر میکنید که حقش را دارید یا نه که ایران را مورد حمله قرار دهید یا به آن اعلان جنگ کنید، یا وارد جنگ با آن شوید. این به نظر نمی آید که تصمیمی باشد که آن را به دیوان عالی واگذار کنیم؛ این تصمیمی است که با دولت (کابینه ترامپ) خواهد بود… شما بتازگی تمامیت سپاا را در لیست تروریستی گنجانیند. آیا فکر میکنید که آنها به گونه ای مشمول مصوبه ۲۰۰۱ میشوند، یا آیا در لیست کردن آنها بخشی از فرایند تصمیم گیری کابینه است؟

SEC POMPEO: I’ll answer your second question: It was not part of the decision-making process. The designation was a simple recognition of reality. These are terrorists. They killed 600 Americans. 600 Americans, dead. Families, today, grieving. We recognize them as terrorists in the same way we do other terrorist groups around the world. When we see them, we try to call them out as best as we can and as quickly as we can.

پومپئو: سوال دوم شما را جواب میدهم: [به لیست نمودن] بخشی از فرایند تصمیم گیری کابینه نبود. [بلکه] در لیست شدن سپاا فقط یک تشخیص و پذیرش ساده واقعیت بود. این ها تروریست هستند. آنان ۶۰۰ آمریکایی را کشته اند. ۶۰۰ آمریکایی کشته. بستگانشان امروز در عزا. ما آنان را به همان روشی تروریست تشخیص می دهیم که سایر گروه های دیگر در جهان را چنان تشخیص میدهیم. هر گاه (گروه جدیدی از) آنان (تروریست ها) را میبینیم، سعی ما این است که به مناسب ترین و سریع ترین نحوه ای که میتوانیم آنان را به چالش بکشیم.

SEN RAND PAUL: But you’re unwilling to state unequivocally that you… that the resolution in 2001 to have retribution and stop people who attacked us, that Iran had something to do with the attacks on 9/11 or the National Iraqi Revolutionary Guard (?!!) had something to do with 9/11?

پال: ولی شما حاضر نیستید که با صراحت بگویید که … [در ارتباط با] مصوبه ۲۰۰۱ [که برای] مجازات و متوقف ساختن افرادی است که به ما حمله کردند، که آیا ایران به گونه ای در حملات یازده سپتامبر دست داشته یا پاسداران انقلابی ملی عراق (؟!!) در آن دست داشتند؟

SEC POMPEO: You asked a factual question, and a legal question there. The legal question, I leave to counsel. The factual question with respect to Iran’s connections to Alqaida is very real. They have hosted Alqaida. They permitted Alqaida to transit their country. There’s no doubt that there’s a connection between the Islamic Republic of Iran and Alqaida. Period. Full stop.

پومپئو: آنجا شما یک سوال واقعی (مبنی بر حقایق موجود) و [همچنین] یک سوال حقوقی پرسیده اید. سؤال حقوقی را به مشاورین حقوقی مان (وکلایمان) وا میگذارم. [لاکن] از لحاظ موضوع ارتباط ایران با القاعده، آن چیزی بسیار واقعی است. آنها میزبان القاعده بوده‌اند و اجازه دادند القاعده از کشورشان عبور کند. هیچ شکی وجود ندارد که یک پیوستگی بین جمهوری اسلامی ایران و القاعده وجود دارد. همین. والسلام.

SEN RAND PAUL: And I think some would argue that the Iranian government is not real happy with Sunni extremists. They have Sunni extremists in their country but its not sort of like they’re joining forces to fight the west. They actually would just as soon eradicate Sunni extremists, and have actually evicted quite a few or imprisoned quite a few. So I don’t think that dog hunts very well! but I am troubled that the adminstration can’t unequivocibly say that you haven’t been given power. I can tell you explicitly that you have not been given power or authority by congress to have war with Iran. And, in any kind of semblance of a sane world you’d have to come back and ask us before you go into Iran. So my hope is … I am not arguing whether Iran’s revolutionary guards are terrorist, my argument is that you do not have the permission of congress to go to war in Iran. If you want a war in Iran, you have to come to us. It’s the way the constitution was written, and needs to be very clear, and begging off and saying «Well. the lawyers…» No no! This is our history. This a very important question. It’s a very explicit question. Only congress can declare war! You do not have our permission to war in Iran, and that should be very explicit.

پال: [لاکن] من فکر می‌کنم که [در قبال این استدلال شما] بعضی ها هم این استدلال را می‌توانند بکنند که حکومت ایران اصلا از افراطیون سنی خوشنود نیستند. [بله]، آنان سنی های تندرو در کشورشان دارند ولی اینطور نیست آنها با سنی ها به گونه ای نیروهایشان را با هم پیوسته‌اند تا با غرب بجنگند. در حقیقت اگر دست بدهد سنی های افراطی را قلع و قمع خواهند کرد و عملا خیلی هایشان را از کشور بیرون انداخته و کلی هایشان را هم به زندان انداخته‌اند. پس فکر نمی کنم سگ شما خوب شکار بلد است! (یعنی استدلال شما در راستای پیوند ج.اس. با القاعده خوب یا درست است!) ولی من از این ناراحتم که دولت نمی‌تواند صراحتا اذعان کند که به آن قدرت (اختیار اعلان و رفتن به جنگ با ایران) داده نشده. من میتوانم صراحتا بگویم که آن قدرت یا اختیار از سوی مجلس نمایندگان به شماها داده نشده که به جنگ ایران بروید. و، اگر انشالاه در دنیایی باشیم که بر حسب عقلانیت می‌چرخد، شما می‌بایستی [اول] بیایید اینجا و از ما درخواستش را بکنید پیش از اینکه به ایران بروید. پس امید من این است که … ببینید، من بحثی ندارم دراینکه سپاا تروریست است. صحبت من این است که شما اجازه مجلس نمایندگان آمریکا را ندارید که بروید به جنگ با ایران. اگر جنگ با ایران را می‌خواهید، باید بیایید پیش ما [اجازه بگیرید.] قانون اساسی آمریکا اینطوری نوشته شده و لازم است که خیلی روشن باشد. و اینکه عذر بیاوریم و بگوییم «خب، حالا حقوقدانان…» و اینها، نخیر نخیر! این تاریخ ما است. این سؤال بسیار مهمی است. سوال بسیار روشن و واضحی است. فقط مجلس نمایندگان آمریکا می‌تواند اعلان جنگ بکند! شما اجازه ما را ندارید که به جنگ ایران بروید و آن باید خیلی روشن و واضح باشد.دسته‌ها:نوش نگارش

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s